ระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
user id :
password :
System Tools
ติดต่อเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน
เวลา 09.30 - 16.30 น.
08-7756-9191 (โอม)
E-Mail : ohm@growuptech.net
Download คู่มือการใช้งาน
ระบบแบบแจ้งสินค้า
 

System Alert
ขั้นตอนการทำงาน
*** ทุกครั้งที่มีการ เพิ่ม/แก้ไข
ข้อมูลให้ กดปุ่ม "บันทึก" ทุกครั้ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า
จำนวน 3 รายการ
1. เม็ดพลาสติก PP 1 กก.
2. น้ำอัดลม โค้ก 250 ซีซี
3. สบู่ ครีมอาบน้ำลักส์ Soft Kiss 200 มล.
เริ่มสืบราคาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1
เดือน มกราคม 2556 เป็นต้นไป


แก้ไขเมื่อ 3 มกราคม 2556


ระบบรายงานสามารถเรียกดูได้
ทั้งแบบ Html และ Ms-Excel แล้ว

เริ่มต้นใช้งานระบบราคาฯ
ผ่าน SSL 29/01/51 (https)